Stamspolning i Stockholm

Vi erbjuder Stamspolning i Stockholm, vi utför uppdrag för hela föreningar men även i enskilda fastigheter i hela Stockholmsregionen.

Det finns mycket att tänka på vad gäller underhållet när man bor i en fastighet. Många saker är man automatiskt medveten om men det finns en del saker man kanske inte tänker på i första taget. Vi pratar naturligtvis om rören som är inbyggda i väggarna och under golven vi går på. De syns inte på ytan men det är dessa som ger dig vatten i kranen, som ser till så att avloppet fungerar och som ger tvätt- och diskmaskin den mängd vatten de behöver. Utan fungerande rör skulle den vardagliga tillvaron bli mycket krångligare, därför är det A och O att de fungerar som de ska. För att rören ska fungera så optimalt som möjligt är det viktigt att ta hand om dem och göra stamspolning då och då.

Hur fungerar stamspolning?

VSpola stammarna i köket med stamspolningad är stamspolning? – En stamspolning innebär att man rensar rören från smuts och beläggningar som kan ha påverkan på rörens funktion. När smuts, rost och avlagringar fastnar på insidan av rören flyter inte vattnet lika bra som det ska göra, utan hindrar vattenflödet och kan i värsta fall göra så att det tar stopp helt och hållet. Om du har fått ett plötsligt stopp i vasken i köket kan du komma långt med en simpel vaskrensare och genom att rensa vattenlåset som sitter under diskbänken, men för större problem krävs starkare åtgärder. En stamspolning är en helhetslösning för alla rör i hela fastigheten där ingenting lämnas åt slumpen.

Man spolar helt enkelt alla rör i hela huset för att se till att vattnet får så bra genomflöde som möjligt. I vanliga fall börjar man längst ned i huset i källaren, eftersom det ofta är där den mesta smutsen håller till. Sedan arbetar man sig uppåt nivå för nivå och spolar samtliga rör i kök, badrum och tvättstuga. Bor du i ett eget hus är det inga problem att komma åt alla rör, se bara till att inga dörrar är låsta eller att rören är svåråtkomliga. Bor du däremot i ett hyreshus måste stamspolningen samordnas med alla andra boenden eftersom alla rör i hela systemet bör spolas vid samma tillfälle.

Det är viktigt för att få ultimat effekt, även om det i vissa fall kan gå att spola rören i en enskild fastighet. Vid stamspolning i hyreshus är det viktigt att de boende antingen är hemma själva eller kan tillhandahålla sina nycklar under dagen som denna rörspolning sker. Låt hyrevärden ta hand om din lägenhet om du inte kan vara närvarande denna dag, så att du kan komma hem till en ren och välfungerande lägenhet.

Det räcker med högtrycksspolning

Ofta räcker ett kraftigt tryck från rensslangen för att rören ska bli helt fria från smuts. Den personen som spolar går in med en slang i rören och börjar sedan göra precis vad man tror – det vill säga spola rören rena Stamspolning av en fastighet i Stockholm från smuts. Trycket uppgår i hela 450 bar vilket räcker i de flesta fall, men ibland krävs tyngre åtgärder. Om avlagringar eller rost sitter väldigt hårt kan det bli nödvändigt att genomföra en mekanisk rensning, vilket i sådana fall kräver fler verktyg och mer tid. I vissa fall behöver man skära upp rören med skärhuvuden eller rensa bort den ingrodda smutsen med hjälp av rensrör. Om rören ändå inte blir helt rena kan en filminspektion göras. Då går man in med en liten kamera i rören för att ordentligt kunna se var problemet ligger och därefter åtgärda det. Kameran är noggrannt utformad för att få plats i rören och bilderna överförs till en dator genom en fiberoptisk kabel så att man ordentligt kan se var problemet ligger. Ibland filmar man insidan av rören för att bedöma huruvida man ens behöver göra något åt rören, eller för att se om rören rentutav ska bytas ut. Det är ett smart sätt att ta reda på information redan innan man börjar åtgärda ett eventuellt problem.

Vad innebär stamspolning i Stockholm?

Ett vanligt upplägg när det gäller stamspolning är att hela huset går samman och kommer överens om ett datum, med hyresvärden i spetsen. Denna noggranna avloppsrensning är ett sätt att få rören att hålla hög kvalitet längre, därför kan man se det som en investering att spola rören i tid, innan problemen har hunnit dyka upp. Vi är nog många som är bekanta med den besvärliga situationen när handfatet i badrummet plötsligt kloggar igen eller när vasken i köket tar stopp. Tänk dig denna situation fast att problemet ligger vid tvättmaskinen, eller att diskmaskinen inte verkar kunna göra sitt jobb. När rörproblemen har blivit för stora för att kunna göra något åt dem själv är det läge att höra sig för om stamspolning, så att problemet inte växer och att det tar helt stopp. Om du vill vara säker på att dina rör fungerar som de ska kan du med fördel höra av dig till oss på Stamspolning i Stockholm redan idag, för förebyggande åtgärder innan problemet bryter ut.

Ett rörsystem som behöver stamspolning i Stockholm
Exempel på ett rörsystem

Stamspolning i Stockholm erbjuder spolning i hela storstockholmsområdet och utför gärna uppdrag för större föreningar såväl som för enskilda fastigheter. Hos oss kan du enkelt få mer information och ett kostnadsförslag på din stamspolning i Stockholm.

Stamspolning hur ofta skall man göra det?

Vi rekommenderar att en stamspolning genomförs var 5:e år, oavsett om det för tillfället är märkbara problem i stammarna. Det garanterar att problem som är direkt kopplade till stammarna undviks vilket gör att att risken minsar betydligt för problem med stopp i avloppet och liknande i framtiden. Det är viktigt att upprätta en underhållsplan i föreningen så att man står rustad inför eventuella problem.
En underhållsplan för rörsystemet (stammarna) skall innehålla:

  • Stamspolningsschema, när utfördes en stamspolning senast och när är nästa spolning aktuell.
  • Vem är ansvarig för stamspolningen, utse en person som har helhetsansvar för att schemat följs och att leverantören gör ett bra jobb med det löpande underhållet.
  • Rörinspektioner kan utföras på årsbasis, så att alla fastigheter i föreningen alltid är förböeredda på eventuella problem och kan åtgärda dessa.
  • En leverantör, förbered gärna ett ramavtal med en leverantör så får föreningen hjälp vid eventuella problem.