Kontrollera stammarna regelbundet

När du har köpt en bostad av exempelvis HusmanHagberg och du har bott i huset eller lägenheten i några år är det viktigt att du låter en fackman kontrollera vatten- och avloppsrören. Det är ganska självklart att det, om rören inte fungerar som de ska eller är dåliga, snabbt kan uppstå problem. Problem som både kan bli kostsamma och ta tid att åtgärda. Bor du i hus är det även viktigt att undersöka rören som är nedgrävda mellan huset och det kommunala avloppsnätet. Det är inte ovanligt att rötter från träd som växer på eller i närheten av tomten tränger ner i rören och orsakar stopp eller läckor. Det här är inget som du kan kontrollera själv utan du behöver anlita fackmän som har den utrustning som krävs för att kunna göra en korrekt undersökning. Genom att regelbundet kontrollera och underhålla avloppssystemet i din bostad minimerar du risken för att det uppstår stopp i avloppsledningarna och att avloppsvattnet tränger upp i diskhon eller golvbrunnen i badrummet. Ta även för vana att rensa avloppet i badrummet regelbundet.

Ett rörsystem med en mätare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *