När det luktar avlopp i badrummet

Ibland kan det uppstå en frän avloppslukt ur golvbrunnarna som är svår att lokalisera. I många fall beror det här kort och gott på att vattenlåsets inte ligger under vattenytan i golvbrunnen, vilket gör att de illaluktande aromerna har fritt luftflöde ut i andningsluften. Att åtgärda det här är enkelt. Man tar bort gallret från golvbrunnen och trycker ner vattenlåssatsen under vattenytan igen. Om lukten försvinner då är problemet löst, men om den inte gör det kan det hända att problemet sitter längre ner i avloppsrören och då kan man istället behöva göra en högtrycksspolning som löser upp de partiklar som fastnat. Vi rekommenderar inte att man använder kaustiksoda eftersom det dels fräter på rören och dels också är skadligt för miljön. Efter en stamspolning kommer lukten försvinna och vattnet rinna ner lika snabbt som du som köpt en upplevelse och ska köra Ferrari ute på vägarna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *