Rätt dimension på avloppsrören

Om du äger en fastighet, eller bor i en bostadsrättsförening, finns det en hel del juridik, lagar och byggnadstekniska regler som du måste känna till och det gäller även när det är dags för att byta avloppsstammar i huset. Förr eller senare kommer alla fastighetsägare till den tidpunkten när avloppsrören måste bytas ut; de kan antingen vara utslitna eller felplacerade, något som täta stopp i avloppen kan vara ett tecken på. Äger du ett äldre hus kan avloppsrören mellan huset och det kommunala avloppsnätet vara underdimensionerade, något som ger upphov till täta stopp och avloppsvatten som tränger upp genom golvbrunnen istället för att rinna undan. I det läget måste rören bytas ut till en dimension som är anpassad efter dagens livsstil som innebär en högre vattenanvändning gällande så väl personlig hygien som disk och tvätt. För att undvika irriterande och tidskrävande problem med avloppet är det en fördel att låta en fackman besiktiga fastighetens avloppssystem regelbundet.

Ett hus med blommor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *